Velká Chuchle City Centre


Velká Chuchle je jednou z nejpůvabnějších částí Prahy, jejíž rozvoj podnítil především přirozený zájem člověka o přírodu, léčivé prameny a později také dostihy. Záměrem návrhu nového centra je tuto křehkou symbiózu obce vklíněné do údolí potoka Vrutice a okolní přírody především nenarušit. Návrh spočívá naopak v doplnění toho kvalitního a v potlačení toho škodlivého. Návrh vychází z předpokladu vytvoření moderního centra Velké Chuchle, které splňuje nároky  obyvatelů na shromažďovaní , trávení volného času jako i vyššího standardu  občanské a komerční vybavenosti.

 

Nové veřejné prostranství – náměstí musí veřejný prostor sjednocovat, proto navrhujeme v meandru potoka Vrutice plynule stoupající plochu spojující všechny části náměstí bezbariérově do jednoho celku.

Demokracie bez bariéry. Dominantní činžák, který jako TVRZ okupuje všechny pohledy na obec, doplňujeme na západní straně novou hmotou polyfunkčního objektu. Ta pomáhá dotvořit oba sousední prostory –

Nové náměstí a Náměstí Chuchelských bojovníků. Obě náměstí posílí svoji identitu. Jižní svah pod Mrázovkou ponecháváme téměř v původním tvaru – nadzvedáváme jeho spodní okraj a cpeme pod něj všechny společensko-správní funkce centra.

Na šikmou střechu PARKU pak umísťujeme soubor bytových pavilónů, které svojí strukturou i tvarem odpovídají domkářské kolonii v těsném sousedství. Vzniká živý AMALGÁM, složený – z veřejného prostoru (vyčištěná a srovnaná niva potoka Vrutice), z polyfunkčního bloku (nadstavba původního činžáku) a z polyfunkčního centra s parkem (vyplnění jižního svahu). Město získává vertikální potvrzení středu obce a nový – důstojný vertikální akcent Starochuchelské ulice. Město získává také nový plnokrevný veřejný prostor v přirozeném urbanistickém těžišti obce, prostor, který se opírá nejenom o správní a komerční funkce, ale především o bytovou a komunitní složku, která zaručí centru „živost“ po celý den.

 

Project: Velká Chuchle City Centre

Location: Velká Chuchle, Czech Republic

Stage: Competition (Shortlisted)

Year: 2010


Contact


PRAGUE

 

Grido, architektura a design, s.r.o.

Vlkova 17

130 00 Prague 3

Czech Republic

 

IČO: 25786954
DIČ: CZ25786954

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

+420 602 672 209

 

grido@grido.cz

BRATISLAVA

 

Grido architekti, s.r.o.

Bajkalská 5/C

831 04 Bratislava

Slovakia

 

IČO: 36739570
DIČ: 2022325393

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

+420 602 672 209

 

grido@grido.cz