Základní škola Velká Chuchle


 Jaký by měl být nový pavilon pro nižší stupeň základní školy?

Jaký by měl být nový pavilon pro nižší stupeň základní školy?

 

Pozitivní a motivující. Musí svým výrazem vhodně nenásilně doplňovat rozsochatou kompozici školních objektů, jež rostla s časem úměrně s potřebami školy. Musí však především být důstojným a příjemným prostředím pro začínající školáky. Škola už nemá vzbuzovat ve svých žácích respekt a bázeň, ale musí zejména motivovat a inspirovat. Musí to být zdravý – interakční, pracovně – výchovný prostor, místo  pro setkávání se učitelů se žáky.

 

Původní objekt školy byl postavený na začátku minulého století ve stylu architektonické moderny. Už nikdy tak pregnantně nebude účel stavby vyjádřen. Je to přesný archetyp školní  budovy. Nová přístavba chce toto jasné a účelové vymezení  ponechat a svým výrazem ještě posílit.

 

Základní tvarové schéma nového západního křídla muselo dle zadání akceptovat stávající komunikační osu, spojující všechny školní objekty. Nový dvoupodlažní pavilon je na tuto osu nasazen tak, aby mezi hlavním a vlastním objektem vzniklo co největší nástupní nádvoří. Tento dvůr  kromě svojí nástupní role může sloužit také jako relaxačně-interakční prostor v čase velkých přestávek nebo těsně po skončení vyučování.

 

Osvětlením spojovací chodby shora bylo umožněno zasypat prostor mezi chodbou a ulicí Pod akáty. Ulice se tím mohla rozšířit o nové žádoucí podélné parkovací stání pro zaměstnance školy (kteří předtím parkovali v areálu školy).

 

Návrh architektonického tvaru se pevně podřídil ekonomicko-prostorovým podmínkám zadání dostavby a reálnému prostoru na pozemku školy. Představuje kompaktní čtverec s třídami, rozvrženými po jeho obvodu s orientací na východ, jih a západ. Objekt má dvě nadzemní podlaží, v přízemí jsou mimo vstupní části a zázemí tři učebny, v patře pak další tři. Nový vstup pro žáky nižšího stupně byl umístěn tak, aby byl jasně identifikován hned od vstupu do areálu. Šatny pro všechny třídy jsou umístěny hned u vstupní haly – informačního lobby. Hygienické zařízení je centrálně umístěno na přízemí. Tomuto prostoru dominuje umyvárna - interakční místnost  pro všechny uživatele - malé i velké. Odsud  je možná vizuální kontrola vstupní lobby jako i prostoru šaten. V patře jsou potom umístěny ostatní obslužné místnosti - kabinet učitelů, sklad pomůcek a technický prostor. Celé přízemí je přístupné pro imobilní návštěvníky.

 

Na samotném výrazu pavilonu se nejvíce podepsal zájem o vytvoření ideálního vnitřního klima ve třídách. Objekt je na třech stranách plně prosklený.  Ze čtvrté – severní plně zavřený.

 

Objekt je navržen jako nízkoenergetický dům (NED). Normovým požadavkem na NED standard je měrná potřeba tepla na vytápění méně, než 50 kwh/m2/rok.

 

Jak vypadá škola po dvou školních letech užívání? Fotky zde.

 

Projekt: Přístavba pavilonu u ZŠ

Lokalita: Velká Chuchle, Praha, Česká republika

Realizace: 2012

Užitná plocha: 615 m2


Kontakt


PRAHA

 

Grido, architektura a design, s.r.o.

Vlkova 17

130 00 Praha 3

Česká republika

 

IČO: 25786954
DIČ: CZ25786954
Zapsaná do OR vedeného KOS v Praze - odd. C, vložka 70186, dne 10.8.1999

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz

BRATISLAVA

 

Grido architekti, s.r.o.

Bajkalská 5/C

831 04 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 36739570
DIČ: 2022325393
Zapísaná do OR vedeného OS v Prešove – odd. Sro, vložka číslo 18309/P, dne 15.2.2007

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz