Viladomy Eliška a Františka


 

 

Postoupili jsme do užšího výběru v soutěži na dva viladomy v Černošcích umístněných do Centra Vráž.

 

Areál Centra nabízí poslední nezastavěnou plochu na hraně terasy s překrásným výhledem na Brdy. Investor má možnost dle platného UP zde postavit byty komponované do dvou objemů.

 

Náš návrh představuje tvarově jednoduché objemy s jednoznační orientaci všech bytů. Nízkopodlažní objekty jsou zasazené do společné zahrady. Jemný dekor v podobě mobilních žaluziových stínidel prozrazují kontextuální ambice návrhu.

 

 

 

 

Motto

 

Náš návrh v sobě pojí tří důležité součásti současné architektury: ekonomii, design a tradice. Jenom vyvážený amalgam těchto tří ingrediencí může uspokojit investora, architekta a spotřebitele
současně.


Návrh je ekonomický, protože využívá maximální zastavěnost pozemku při minimální ploše fasády
a minimální uhlíkové stopě stavby.

 

Návrh slaďuje trendové prvky současné architektury s praktickými opatřeními stínění, spojené se
zabezpečením ochrany či intimity bytových jednotek.

 

Návrh je tradiční, když jeho hmoty nepřevyšují objemy v tradiční zástavbě,
když členění fasády a použité mobilní fasádní prvky a materiály nacházejí inspiraci v původní
zástavbě Černošic.

 

 

Urbanismus


Urbanismus dvou jednoduchých proti sobě posunutých bloků vychází ze stávajícího UR, ze snahy maximalizovat zastavěnou plochu pří zohlednění maximálního výhledu na Brdy z každého bytu.

 

Architektura

 

Výraz architektury vychází především ze zadání – propůjčit objektům příjemný rezidenční charakter, oživit objekt současným designem a nakonec opřít se o tradiční prvky původní architektury v
Černošících.

 

Konstrukce

 

Objekt je díky spodnímu patru garáží založený na únosné základové půdě. Použití pilot na jihovýchodní straně garáží musí ověřit statické řešení. Spodní stavba je řešená jako železobetonová „bílá vana“. Nadzemní konstrukce jsou vyzdívané z Porothermu se ŽB stropy. Dispozice je velmi prostá a ve všech patrech téměř opakující se - tím je stavba zejména z ekonomického hlediska velmi výhodná. Jednoduchost hrubé stavby dává tímto prostor pro profesionální zvládnutí stavebních detailů i aplikaci klientsky přitažlivějších fasádních prvků. Konzoly říms vystupujících z objemu stavby opticky dělí stavbu a jsou vytvořené prodloužením stropních desek bez přerušení tepelných mostů. V interiéru jsou aplikovány 15cm podlahy s důrazem na akustiku plovoucích podlah a redukci nekomfortních schůdků na verandu. Objekty i pozemek je bezbariérový. Světlá výška v místnostech je 270cm.

 

Fasáda

 

Fasáda představuje plochu, která oživuje bezprostřední okolí, pomáhá začlenit objekt do areálu i do města. Objekt má všechny okna bezparapetní, což umožňuje rezidentům komfortní výhled do okolí – zároveň ale může snižovat soukromí v bytech zejména při kontaktech přes ulici. Proto jsou římsy objektů vybavené posuvnými stínicími slunolamy nebo jenom panely (dle orientace). Tyto pohyblivé propriety neustále mění fasádu a z verand vytvářejí místnost navíc. Fasáda je vytvořená z KZS s minerální tenkovrstvé omítky ve dvojím barevným provedení – vila Eliška – tabákově hnědá, vila Františka sněhobílá.


Pozemek


Využití pozemku je řešeno ve variantách – buď rozparcelováním do soukromých předzahrádek nebo kombinací soukromých předzahrádek a společných poloveřejných prostor. Pozemek i vstup na něho je bezbariérový. Objekty jsou vyzdvihnuté 20cm nad terén pozemku, což přispívá k většímu soukromí přízemních bytů. Na pozemku ve společné části jsou osazené dva altány, které po vzoru meziválečné vilové zástavby zkvalitňují bydlení ve viladomech.

 

Technologie


Veškerá technologie je uvažovaná ve standardním provedení a v odpovídající kvalitě bydlení v této části města. Kotelnu projekt uvažuje společnou protože je ekonomický výhodnější. Do opěrných zdí byla dle zadání zabudována nika pro komunální odpad.

 

 

  

 

Projekt: Viladomy Eliška a Františka
Lokalita: Černošice, Česká republika
Fáze: vyzvaná soutěž
Rok: 2014

 

Počet bytových jednotek: 15

Užitná plocha: 1120m2


Kontakt


PRAHA

 

Grido, architektura a design, s.r.o.

Vlkova 17

130 00 Praha 3

Česká republika

 

IČO: 25786954
DIČ: CZ25786954
Zapsaná do OR vedeného KOS v Praze - odd. C, vložka 70186, dne 10.8.1999

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz

BRATISLAVA

 

Grido architekti, s.r.o.

Bajkalská 5/C

831 04 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 36739570
DIČ: 2022325393
Zapísaná do OR vedeného OS v Prešove – odd. Sro, vložka číslo 18309/P, dne 15.2.2007

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz