Viktória, Bratislava


Nominace na cenu CE-ZA-AR 2010

Nominace na Cenu ARCH 2011

Všechny projekty se v určité chvíli stávají kompromisy, kompromisy mezi přáním investora a možnostmi pozemku, kompromisy mezi vizí architekta a schopnostmi realizačního teamu. Architektura vždy byla a bude věcí kompromisu – to je pro ni typické a zároveň specifické. Od umění kompromisů závisí, jestli dům bude stylový a provokující nebo jenom nenápadně sloužící, zda objekt rozezní a zviditelní „génius loci“ daného místa a nebo jenom vyplní prázdný prostor.

 

Pozemek polyfunkčního objektu Viktória byl složitý jako všechny pozemky v centrální oblasti Bratislavy. Leží na rozhraní dvou světů – rušného bulváru a pokojné residenční čtvrti. Samotné zájmové území bylo bohužel oddělené od Košické ul. parkovištěm, které zabraňovalo, aby navržený objekt dosáhl na uliční frontu, a tím splnil podmínky regulačního plánu.

 

Vítězný soutěžní návrh počítal s masivním devítipodlažním blokem, umístěným za parkovištěm, na pozemku investora. Nemožnost obhájit uliční čáru Košické ulice projekt kompenzoval vystrčením výrazných dvoupodlažních konzol až na úroveň Košické ulice –nad parkoviště. Přesunutím těžiště objektu do obrovských konzol nad vzduchoprázdným parkovištěm vzniklo napětí, které se stalo součástí pouličního divadla velkoměstského bulváru. Dům baví a zároveň vzniká parafráze na polyfunkční podloubí.

 

V další etapě developování pozemku pokračovalo zatížením odvrácené strany ulice – trochu v rozporu s okolní zástavbou, která se ale v současnosti výrazně zahušťuje. Konečný tvar souboru budov oživuje tradici poloveřejného vnitrobloku, který ale není záměrně úplně uzavřený ani rovnoměrně obestavěný. Do boční Viktorínovy ulice se blok otáčí nižším čtyřpodlažním křídlem, které svoji výškou představuje regulaci původní zástavby na tomto místě. Na západě soubor výškově kulminuje dvanáctipodlažním křídlem. Tuto výškovou disproporci soubor kompenzuje diferencovanou fasádovou skladbou. Východní – uliční křídlo (9NP) tvoří spolu s jižním (5NP) a severním (5NP) křídlem statickou podnož, obloženou keramickou mozaikou ve dvou barvách do ulice do ulice červenohnědou a do vnitrobloku bílou. Tato sestava představuje statický podvozek, na který v místě západního křídla je položena sedmipodlažní nástavba. Tato nástavba je v kontrastu s ostatní hmotou bloku, roztříštěna do jednotlivých podlaží, obložených zeleným sklem. Vzájemným poposouváním podlaží vzniká dynamický efekt, kterým se hmota jakoby „svlékala z kůže“.  

 

Funkčně a provozně soubor objektů polyfunkčního domu Viktória představuje standardní bratislavské zadání, ve kterém komerční prostory, orientovány do ulice, jsou doplněny ve vyšších patrech bydlením středního a vyššího standardu. V objektu  se nachází 170 bytů, 1300m2 obchodních prostorů a 3000m2 administrativní plochy. Garáž pojme 301 aut. Ve vnitrobloku se nachází zelené atrium proměněné v obytnou zahradu.

 

Projekt: Viktoria, Polyfunkční dům

Lokalita: Košická 49, Bratislava, Slovensko

Realizace: 2010

Užitná plocha: 31.000 m2


Kontakt


PRAHA

 

Grido, architektura a design, s.r.o.

Vlkova 17

130 00 Praha 3

Česká republika

 

IČO: 25786954
DIČ: CZ25786954
Zapsaná do OR vedeného KOS v Praze - odd. C, vložka 70186, dne 10.8.1999

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz

BRATISLAVA

 

Grido architekti, s.r.o.

Bajkalská 5/C

831 04 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 36739570
DIČ: 2022325393
Zapísaná do OR vedeného OS v Prešove – odd. Sro, vložka číslo 18309/P, dne 15.2.2007

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz