Mateřská škola v Husově ulici


Jaká by měla být ideální mateřská škola? Plná barev a vůní? Měla by dopřát svým návštěvníkům dostatek
slunce ve třídách a dostatek zeleně v zahradě, vybavené kreativními hracími prvky? Měly by naše děti
být zdravě stimulovány nejenom různými přírodními materiály, ale především harmonií proporcí a tvarů?

 

Mateřská škola je první „výchovnou“ institucí mimo půdorys rodiny. Je zároveň prvním prostředím
mimo rodinu, kde dětí poznávají odlišnou hierarchii a kde si děti vytváří vztah ke kolektivu, ke třídě.
Třída je po rodině jejich DRUHOU společenskou jednotkou.

Urbanismus
Pozemek je situovaný na kraji rezidenční vilové zástavby. V místě, kde se průhledy rozevírají do krajiny a kde
téměř všechny pohledy jsou rámovány malebnou krajinou Českého krasu. Ulice se rozmělňují do uvolněné
zástavby, potlačované bujnou zelení zahrad. Hmotová kompozice školky proto byla rozdělena do pavilonů
tak, aby jednotlivé objemy svým měřítkem připomínaly okolo stojící vilové solitéry. Objemy pavilonů také lépe
prozrazují polohu jednotlivých třídních jednotek a tím zjednodušují identifikaci školáků s jejich vlastní třídou,
které svým objemem a tvarem více souzní s velikostí a tvarem jejich rodinného domu. Kompozice jednotlivých
pavilonů zároveň umožňuje vytvořit soubor –„vesničku“ s rozmanitými druhy zákoutí, se kterými se školáci
mohou snáze identifikovat. Uličky mezi pavilony, náměstíčko pro rozloučení a přivítání se s rodiči, zahrada,
altány a další totiž vytváří bohatou škálu prostorových prvků, které spoluvytváří komplex s vlastní hierarchií.

 

Orientace
Díky ideální poloze pozemku ke světovým stranám může projekt velmi výhodně a důsledně vyjádřit vnějšek
a vnitřek. Toto rozdělení – definování hranic mezi vnitřní chráněnou a slunečnou zónou zahrady a otevřenou
veřejnou zónou rituálního příchodu a odchodu ze školky – je důležité pro myšlení nejenom dětí ale i jejich rodičů.

 

Skladba
Kompozice jednotlivých pavilonů vytváří mírně zvlněnou linii jednotlivých kubusů, oddělujících ulici od zahrady.
Linie je vytvarovaná tak, aby umožnila vytvořit vstupní nádvoří – náměstíčko rozlučky a potkávaní na jedné
straně a na druhé vytvořit kaskádovitě posunuté objemy exponované slunci a všeobjímající zahradě. Přechod
z exteriéru do interiéru je kontrolovaný markýzou baldachýnu, který prodlužuje pobyt na zahradě nebo pobyt
rodičů ve vstupním dvoru. Princip VERANDY považujeme za zásadní pro maximalizaci užívání zahrady a tím i
pobytu dětí v chráněném exteriéru, stejně tak jako prodloužení pobytu rodičů v chráněném vstupu, ideálním pro
interakci rodičů. Vazby rodičů získané přes děti se stávají základním stavební kamenem občanské sounáležitosti
v malých komunitách.

 

Otevřenost a udržitelnost projektu
Součást projektu je také malá tělocvična s výškou 6m. Tělocvična počítá s využitím i pro širokou aktivní
veřejnost v režimu sdílení. Zázemí tělocvičny umožňuje nezávislost na provozu školky. Má samostatný vstup
z ulice, samostatné sociální zázemí a nářaďovnu. Projekt je navržen jako funkčně flexibilní. Představuje proto
trvalou hodnotu pro město. Budovu by bylo v případě potřeby možné po drobných úpravách využít jako denní
stacionář pro seniory nebo byty pro seniory s jídelnou a klubem (dům s pečovatelskou službou, 8 bytů 2+kk)
nebo startovací byty pro mladé rodiny 10x (2+kk). V případě přestavby na seniorské bydlení bychom si dokázali
představit doplnění souboru o další dva bytové solitéry na pozemku a celkovou kapacitou tak navýšit na 18 bytů
(2+kk).

 

Konstrukce a materiály
Projekt je navržen jako ekonomicky nenáročný. Jednoduché objemy s plochou střechou jsou navržené v
tradiční technologii - vyzdívané stěny s železobetonovými stropy. Výplňové konstrukce – okna jsou dřevěná z
europrofilů. Zasklení mezipavilónových můstků je navrženo v hliníku. Venkovní konstrukce altánů jsou navržené
z dřevěných lepených profilů se zasklením z bezpečnostního kaleného skla. Podlaha v interiéru bude z dubových
parket, v exteriéru z neupraveného drážkovaného modřínu.

 

Technologie
V hospodářském pavilonu školky je navržena kotelna s prádelnou umístěná nad kuchyní ve 2NP. V záměru
investora nebyla žádná specifikace na vybavení školky. V případě zájmu – dojde však k nárůstu investičních
nákladů – je možné navržený objekt školky vybavit vzduchotechnikou s rekuperací a to buď podlahou nebo přes
snížený strop v zázemí tříd. V tom případě doporučujeme samostatnou rekuperační jednotku pro každý pavilón
zvlášť.
Léto - pasivní chlazení – zázemí každé třídy je možné vybudovat z těžších materiálů (odbourávajících teplo).
Solární zisky je možné redukovat předchlazeným zázemím (severní chodba v nočním provozu). Předsazené
pevné markýzy kombinované s vnitřními roletami mají za cíl minimalizovat solární zisky v interiéru.
Zima – pasivní topení a ventilace, doplňuje podlahové vytápění a rekuperaci. Masivní podlaha bude vázat
teplo ze solárních zisků a předtopí podlahu. Tmavší barva zadního bloku zázemí bude zpětně vydávat teplo do
prostoru.Zásobování jídlem je z centrální kuchyně do 2NP řešeno výtahem. Výtah také slouží pro bezbariérovost
horního patra (podmínka OTP)
Zavlažování květináčů je navržené dostupnou technologií solární kapkové mikrozávlahy – čím více slunce, tím
více vláhy.

 

 

Konkurenční návrhy k nahlédnutí zde.

 

Projekt: Mateřská škola v Husově ulici

Lokalita: Černošice, Česká republika

Fáze: vyzvaná soutěž

Rok:2014

 

Užitná plocha: 1.050 m2


Kontakt


PRAHA

 

Grido, architektura a design, s.r.o.

Vlkova 17

130 00 Praha 3

Česká republika

 

IČO: 25786954
DIČ: CZ25786954
Zapsaná do OR vedeného KOS v Praze - odd. C, vložka 70186, dne 10.8.1999

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz

BRATISLAVA

 

Grido architekti, s.r.o.

Bajkalská 5/C

831 04 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 36739570
DIČ: 2022325393
Zapísaná do OR vedeného OS v Prešove – odd. Sro, vložka číslo 18309/P, dne 15.2.2007

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz