https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/sportovni-hala-very-caslavske-u-zs-cernosice/

 

http://www.archiweb.cz/grido

 

https://www.archtv.cz/projekty-2/skoly-2/item/232-sportovni-hala-very-caslavske-cernosice

 

https://stavbaweb.dumabyt.cz/o-prestizni-eskou-cenu-za-architekturu-2017-se-uchazi-249-praci-16681/clanek.html?newsletterid=6597&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-05-04